Zakres:

  • pomoc w stworzeniu briefu badawczego
  • wybór metod badawczych  (ilościowe,  jakościowe)
  • przeprowadzanie badań online, telefoniczne lub fokus
  • raport z badań wraz z rekomendacjami i przykładami dobrych praktyk
  • wsparcie we wdrożeniu wyników dla celów praktycznych

Kontakt:

Mikołaj Bleja, mikolaj.bleja@horsefield.pl, tel.: 602 215 287

Wojciech Jagodziński, wojciech.jagodzinski@horsefield.pl, tel.: 504 713 056