DESIGN YOUR PROGRESS – sesje coachingowe dla firm

Nasze przedsiębiorstwo uczestniczy w sesji coachingowej realizowanej na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez konsorcjum firm: DEA Konsulting i CoWinners Sp. z o.o.

Sesje są organizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 – Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 –Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).